Energi, Tyskland och kommissionen2007-01-11

Det kommer att bli tuffa förhandlingar kring den strategi rörande EU:s energipolitik som EU-kommissionen presenterade igår - bl a eftersom kommissionen ger sig på ordförandelandet Tyskland.

Kommissionens strategi innehåller nämligen inte enbart den del som har blivit omskriven i svensk press - förslaget om 20 procents minskade utsläpp av växthusgaser i EU fram till 2020( jämfört med 1990).

Ett lika kontroversiellt och för Tyskland ytterligt besvärligt förslag handlar om att kommissionens vill förbättra konkurrensens på energimarknaden i EU.

I skottgluggen hamnar därför bl a de tyska och franska energijättarna Eon och Gaz de France.

Kommissionen anser att Tyskland och Frankrike måste öppna marknaderna för distribution och produktion och anser inte att ett och samma bolag ska tillåtas ha kontroll över flera led i energiproduktionen.

Eon har redan - ilsket - avvisat kommissionens förslag och enligt dagens Financial Times hävdar bolaget att kommissionens radikala strategi är ett hot mot energiproduktionen i Europa.

Fransmännen är inte heller förtjusta och det ska bli spännande att se hur EU:s ordförandeland Tyskland - som under det senaste året utvecklats till att bli allt mer kommissionskritiskt - kommer att hantera denna fråga.....