EU växer underifrån2008-10-29

Livsmedelspolitiken och dess förvaltning blir allt mer gemensam i EU. Den europeiska integrationen fortsätter, trots allt tal om motsatsen.

Idag var jag moderator vid ett seminarium som arrangerades av Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

Diskussionen rörde en intressant rapport som juristen Jane Reichel har skrivit om " Svensk livsmedelspolitik i EU - styrning och kontroll."

Rapporten beskriver hur integrerad livsmedelspolitiken har blivit i EU.

Efter 90-talets livsmedelsskandaler har EU byggt upp ett allt mer finmaskigt och i huvudsak väl fungerande nät av lagar rörande livsmedelshygien, riskbedömning, kontroll och inspektioner m m i hela unionen.

Det är delvis en följd av den inre marknaden.

Vare sig det handlar om korvar, brottslingar - eller banker - tvingar den fria rörligheten på en allt mer öppen och integrerad marknad fram gemensamma regler för kontroll och säkerhet av det som rör sig fritt över gränserna i EU.

I den inre marknadens spår växer det därför fram en gemensam kontroll- och förvaltningsapparat.

Nya EU-institutioner samarbetar med nationella förvaltningsmyndigheter - men styrning och kontroll är fortfarande i huvudsak nationell, vilket är ett demokratiskt problem som förtjänar mer debatt och fler konstruktiva förbättringsförslag.

EU:s utveckling fortsätter alltså.

Trots allt tal om motsatsen.

Läs eller ladda ned rapporten:

http://www.sieps.se/publ/rapporter/2008/2008_10.html