EU bordlägger 2008-10-17

Finanskrisen tog över EU-toppmötet. Det hopar sig av svåra frågor inför Sveriges EU-ordförandeskap.

Ja, den som läser slutsatserna från gårdagens EU-toppmöte kan konstatera att det mesta som stod på dagordningen bordlades.

Finanskrisen tog över tillställningen - och det var kanske klokt.

Men de svåra frågorna skjuts på framtiden.

Lissabonfördragets framtid ska behandlas på toppmötet i december. Det är därför inte sannolikt att det finns en lösning före Sveriges ordförandeskap.

Klimat och energipolitiken ska också diskuteras på toppmötet i december.

Här är formuleringarna en smula oroväckande - och förklarar varför Polen m fl länder var så nöjda igår:

I december ska nämligen klimatpolitikens beslutas med tanke på de " lämpliga lösningar på de utmaningar som genomförandet innebär för alla europeiska sektorer, och för alla medlemsstater, med hänsyn till det specifika läget i varje enskild medlemsstat, varvid en tillfredsställande och noga fastställd kostnadseffektivitet ska säkerställas."

Risken är att diskussionen om EU:s klimat- och energipolitik exploderar i ordentliga motsättningar i december och att beslutet skjuts upp.

Och den europeiska pakten för asyl och invandring?

Den ska klubbas under Sveriges ordförandeskap.

Det verkar bli fullt på EU-dagordningen under hösten 2009....