Brown&Sarkozy på toppmötet2008-10-16

Gordon Brown har något oväntat tagit täten i EU-kretsen och ser mycket nöjd ut när han just nu framträder på presskonferens i Bryssel.

EU:s senaste toppmöte är slut och BBC sänder Gordon Browns presskonferens direkt.

Det var ju Browns brittiska finansiella hjälppaket som för en vecka sedan fick fart på EU-kretsen och som i söndags fick euroländernas stats- och regeringschefer att ta ett par rätt dramatiska och långtgående steg mot ytterligare fördjupat finansiellt samarbete.

När Brown nu talar efter toppmötet är det uppenbart att de brittiska journalisterna behandlar honom med respekt.

Så fort kan det gå.

Den uträknade Brown framstår plötsligt som en stark kraft i EU.

Brown har också försvarat EU:s klimatåtaganden och han hävdar nu att toppmötet har enats om att stå fast vid planen rörande minskade CO2-utsläpp.

Och nu talar president Sarkozy - som också hävdar att EU står fast vid att minska utsläppen fram till 2020 med 20%.

Med vad händer med klimattullarna som han slåss för? Eller ska all tung industri slippa köpa utsläppsrätter?

Det är nog bäst att läsa den finstilta delen av slutsatserna...

Men Brown&Sarkozy verkar hur som helst dra åt samma håll i EU just nu.