Vaxholm: det luktar nationell diskriminering2007-01-09

Idag är det muntlig förhandling i EG-domstolen i det s k Vaxholmsmålet. Har någon upplyst den svenska regeringen om att all diskriminering på gund av nationalitet är förbjuden i EU?

Det är en grundpelare i EG-rätten: ingen ska diskrimineras på grund av sin nationalitet. Det är en princip som har gällt i femtio år och den har tvingat de länder som har valt att vara med i gemenskapen till omfattande - och ibland smärtsamma - lagförändringar.

När jag bodde i Luxemburg ( 1995 - 1999) minns jag t ex hur EG-domstolen tvingade storhertigdömet att ändra en grundlagsfäst princip om att bara luxemburgska medborgare fick arbeta i den luxemburgska offentliga sektorn. Det var inte populärt.

Därför har jag svårt att tro att EG-domstolen kommer att godkänna den svenska s k Lex Britannia som tillåter fackliga stridsåtgärder för att tränga undan utländska ( men inte andra svenska ) kollektivavtal till förmån för svenska.

Innebär det att det blir fritt fram för lönedumpning i Sverige? Det tror - och hoppas - jag inte. Det skulle kunna leda till riktigt obehagliga motsättningar på den svenska arbetsmarknaden och de främlingsfientliga stämningar som ( ännu ) inte på allvar märks i vårt land skulle kunna explodera.

Därför har flertalet andra EU-länder nationella lagar om minimilöner - och jag har svårt att förstå varför det anses vara så förfärligt. Ett system som tillåter det svenska facket att löpa amok ( och skrika Go Home till lettiska byggnadsarbetare i Vaxholm) - i en union som bygger på principen om fri rörlighet och likabehandling av alla, oavsett nationalitet - luktar hur som helst nationell diskriminering på lång väg.