Val till vilket Europaparlament?2008-10-02

Det finns flera frågetecken kring nästa års val till Europaparlamentet. Vilken mandatfördelning ska gälla - och vilka maktbefogenheter kommer de valda företrädarna att få?

Det är rätt besvärande frågor.

Det minsta vi medborgare borde kunna begära är att det är någorlunda klart vilket slags val vi förväntas delta i.

Hur många ledamöter får Sverige?

Och ska de ledamöter vi väljer få rätt att delta i beslut om EU-tvingande lagstiftning som rör kamp mot gränsöverskridande brottslighet?

Svaren på dessa frågor beror på om det är Nice - eller Lissabonfördragens regler som ska gälla i EU fram till 2013.

Svaren på dessa grundläggande frågor är därför minst sagt oklara.

Folkpartiets Olle Schmidt och Carl B Hamilton har därför föreslagit att valet till Europaparlamentet ska skjutas upp.

De anser att medborgarna måste veta vilken typ av församling de väljer.

Det ligger mycket i det - men det skulle samtidigt vara oerhört förvirrande för väljarna.

Oklara regler - eller uppskjutet val?

Risken är att väljarna struntar i vilket.