Fler kvinnor i EU-toppen2008-09-18

Barroso, Juncker och Blair - ska det bara vara män i EU:s nästa styre? Det är pinsamt och avskräckande. Skriv under petitionen!

Det handlar än så länge enbart om spekulationer.

Men bakom kulisserna pågår diskussioner och hemliga överläggningar om vilka personer som ska utses till EU:s topposter nästa år: EU-kommissionens ordförande, EU:s höge representant i utrikes frågor, Europaparlamentets ordförande - och eventuellt också Europeiska rådets ordförande(om Lissabonfördraget träder i kraft).

Eftersom valen av dessa viktiga ämbeten inte är öppna, utan förbereds i en diplomatisk, hemlig process ( vars inre väsen döljs för oss vanliga medborgare) är det visserligen ingen överraskning att det än så länge enbart talas om män.

Män talar med män. Blir det BBB: Barroso&Blair&Bildt? Eller Barroso&Juncker&Solana? Det är inte särskilt spännande. Bara pinsamt.

EU:s medborgare är värda en bättre, mer öppen och demokratisk valprocess.

I väntan på det kan det väl åtminstone beredas plats för en kvinna i EU-toppen?

Jag skrivit under följande petition - gör det du också.

" Vänner!

Är du också trött på att Europas ledare nästan uteslutande är män?
Inom det närmsta året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas:
En permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för utrikes-
och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet och en ordförande för
kommissionen. I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa
poster.

Det är dags för förändring! Ett uppror har startats på nätet i protest mot
att endast män erbjuds toppositioner i Bryssel. Om upproret får minst en
miljon underskrifter så tvingar det EU-kommissionen att ta upp frågan,
enligt principen för deltagandedemokrati i Lissabonföredraget.

Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på maktpositioner i EU,
skriv under!

http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front&lang=gb%3E&lang=gb