Tufft av EG-domstolen2008-09-04

EG-domstolen kritiserar frysningen av Al-Barakaats tillgångar. Det är ett tufft och bra beslut - men vad händer med FN om EU inte följer säkerhetsrådets beslut?

EG-domstolens beslut igår innebär att den somaliska bankrörelsen Al-Barakaat, som hamnade på FN:s och EU:s sanktionslistor och vars medlemmar stämplades som terroristanhängare, fick rätt.

Läs domen här:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-415/05%20P&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Al-Barakaat har funnits med på FN:s (och därmed EU:s sanktionslista) i sex år.

Dessutom var svenskarna Ahmed Yusuf, Abdirisak Aden och Abdi Abdulaziz under flera år stämplade som terroristanhängare, deras tillgångar frystes och männen förhindrades att resa och arbeta.

När EG-domstolen nu ger Ahmed Yusuf ( stämde EU:s ministerråd för beslutet) rätt innebär det en seger för rättssäkerheten i EU - men också ett stort problem för FN.

Om EU struntar i säkerhetsrådets beslut, kan andra länder följa efter. Och vad händer då med det internationella samfundets förmåga och möjlighet att främja fred i världen...?