Barroso i Vita huset2007-01-08

Idag ska EU-kommissionens ordförande träffa USA:s president. De ska bl a tala om energiförsörjning och klimatförändringar och José Manuel Barroso skulle behöva den amerikanske presidentens stöd - av flera skäl.

EU har redan en förhållnadevis ( men inte tillräckligt) tuff politik rörande utsläpp av växthusgaser. Kommissionen har dessutom nyligen föreslagit ytterligare skärpning av politiken - bl a ska utsläpp av koldioxid från flyg inom och mellan EU-länder omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Läs kommissionens förslag på :

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/aviation_ets_com_2006_818-21273_en.pdf

Men om världen på ett trovärdigt sätt ska kunna göra något åt den dramatiska ökningen av klimatpåverkande utsläpp måste USA vara med. Det brukar EU framhålla - och det kommer sannolikt Barroso att upprepa idag - om han vågar....

Men EU-kommissionens ordförande behöver också den amerikanske presidentens stöd av andra skäl.

På onsdag ska nämligen kommissionen presentera ett förslag till gemensam strategi för energiförsörjningen i EU.

Det är förstås ett mycket kontroversiellt ämne som rymmer en lång rad av unionens mest laddade frågor.

Energiförsörjning i EU berör såväl säkerhetspolitik (relationen till Ryssland), miljöpolitik ( minskningen av utsläppen av växthusgaser) som tillväxtpolitik( industrins konkurrensförmåga).

Energistrategin kommer att bli en av de riktigt stora, och svåra, frågorna under Tysklands period som ordförande i EU. Det är upplagt för en lång, svår och viktig politisk strid.

Om därför Barroso idag kan klämma ur president Bush några ord om vikten av att utsläppen av växthusgaser minskar skulle alltså inte bara världen - utan också Barroso - vinna på det.