EU och Georgien2008-08-25

President Sarkozy har kallat till extra EU-toppmöte om Georgien, men unionens medlemsländer drar åt olika håll.

Än en gång har det visat sig hur splittrad EU- kretsen kan vara inom utrikespolitikens område.

Estland, Lettland, Litauen - och Sverige - m fl länder vill att unionen ska skärpa tonen mot Ryssland.

Tyskland tvekar, Finland manar till lugn och Italien skäller på Georgiens president Saakasjvili.

Ändå finns det en hel del som de 27 länderna kan och bör göra gemensamt.

Nicu Popescu, Mark Leonard and Andrew Wilson, European Council on Foreign Relations, har skrivit en intressant rapport som EU-ledarna borde läsa före toppmötet:

"Can the EU win the peace in Georgia?" heter rapporten och inte bara EU-ledarna - utan alla intresserade - kan läsa den här:

http://ecfr.3cdn.net/1e6b7889919245f47d_fem6bh1rd.pdf