Vart går Italien?2008-08-21

EU:s byrå för grundläggande rättigheter har publicerat en rapport om de våldsamma attackerna mot romer i somras. Det är förfärlig läsning. Vart går Italien? Och vad gör EU?

Rapporten "Violent attacks against Roma in the Ponticelli district of Naples, Italy" kan läsas här:

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3fb38ad3e22bb&contentid=4898692b6b22f

Rapporten innehåller en redogörelse för händelseutvecklingen och för hur våldsamheterna och attackerna mot romer eskalerade i Italien i somras.

Det är förfärlig läsning.

Och hur överensstämmer egentligen det italienska "säkerhetspaketet" med EU:s lagstiftning?

Varför reagerar inte EU-kommissionen och övriga EU-länder när Italien inför nya, stränga straff för brott som "is committed by someone who is illegally on the territory of the state" ( regler som också gäller andra EU-medborgare), gör "unauthorised entry to the country" straffbart och inför ett snabbspår för " immigration-related crimes" - m m.

EU:s rättsliga samarbete fördjupas allt mer. EU:s asylpolitik ska bli helt gemensam. Då är det rimligt att unionens institutioner och övriga medlemsländer följer och reagerar om ett medlemsland inleder ett rättsligt experiment med obehagliga inslag. Den italienska rättsstatens utveckling är inte enbart en italiensk angelägenhet.

Sommarens händelser och beslut i Italien har lett till skarp kritik från Europarådet och dess kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg.

Men vad gör EU?

Unionens nya byrå för grundläggande rättigheter har i alla fall publicerat en viktig rapport.