Billström svarar2008-08-19

Tobias Billström förklarar varför han ändrat åsikt om EU:s asylpolitik. Fler borde följa hans exempel.

I ett svar till min kommentar om EU:s asylpolitik - som publicerades i SvD förra veckan och som kan läsas på min blogg - förklarar Tobias Billström ( se nedan) varför han har ändrat ståndpunkt i frågan om hur tvingande och gemensam EU:s asylpolitik bör vara.

Det hedrar honom. En meningsfull diskussion om EU:s kommande gemensamma asylpolitik skulle främjas av att fler följde hans exempel. Nästan alla svenska politiker har ju bytt position i fråga om hur överstatlig EU:s asylpolitik bör vara.

Men om Tobias Billström tänker slåss för en generös asylpolitik i hela EU ( vilket jag hoppas) borde han sluta upprepa att Sverige har tagit emot många flyktingar från Irak.

Tänk bara på alla båtar som har kommit till de maltesiska, grekiska, italienska och spanska stränderna i sommar.

Det är inte synd om Sverige. Det är i alla fall inte ett särskilt bra argument för den som vill slåss för en generös asylpolitik i hela EU.

Tobias Billströms svar publiceras i dagens SvD - och kan läsas här:

"Gemensamma regler gynnar de asylsökande

Ju mer jag har arbetat med migrationsfrågor desto tydligare har behovet av ett gemensamt asylsystem inom EU blivit för mig. Annika Ström Melin har därför rätt. Jag har ändrat uppfattning och tycker att det vore bra om EU:s medlemsstater istället för minimiregler har helt gemensamma asylregler. Som riksdagsledamot hade jag delvis en annan åsikt.

Ett gemensamt asylsystem skulle kunna ge fler skyddsbehövande en fristad i unionen. Dessutom skulle ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna bli jämnare. Sedan jag blev migrationsminister har jag fått fler argument för ett gemensamt asylsystem, inte minst genom erfarenheterna från de senaste årens stora antal asylsökande från Irak i Sverige. Det är inte rimligt att en medlemsstat får ta en så stor del av konsekvenserna för en av vår tids största flyktingkatastrofer. Ett framtida gemensamt asylsystem som präglas av humanitet, rättssäkerhet och effektivitet - värderingar som vi i Sverige håller för självklara - kommer att ge skydd åt dem som behöver det.

Redan i dag är asylreglerna i EU:s medlemsstater till viss del gemensamma - men de tillämpas olika. Det har lett till ett ”lotteri” där det spelar minst lika stor roll i vilket land man lämnar in sin asylansökan som vilket skyddsbehov man har. Det är inte acceptabelt. För att göra slut på ”asyllotteriet” måste övergången från minimiregler till gemensamma regler fortsätta. Tillämpningen måste bli densamma i hela EU genom ett ökat praktiskt samarbete och genom EG-domstolen som högsta uttolkare av reglerna. Rättssäkerheten stärks och förutsebarheten för den enskilde asylsökande ökar.

Det är helt riktigt att migrationspolitiken inom EU genomgått förändringar på senare tid. Sedan stats- och regeringscheferna 1999 beslutade att EU ska ha ett gemensamt asylsystem har arbetet gått långsamt. Det är först de senaste åren som arbetet tagit fart på allvar. Sverige har ordförandeskapet i EU hösten 2009 och kommer då att prioritera arbetet med att få det gemensamma asylsystemet på plats.

Tobias Billström (m)
migrationsminister"