Om Kurdistan2008-08-15

Igår skrev jag om Ingmar Karlssons nya, mycket läsvärda bok " Kurdistan. Landet som icke är" i SvD. När tidningen Expressen i en förfärlig recension kallar boken för "ett fuskverk" mår jag fysiskt illa.

Det är Dilsa Demirbag-Sten som har recenserat Ingmar Karlssons bok för Expressen.

Hon är ofta - tycker jag - ett salt i debatten men den här gången har hon skrivit en riktigt konspiratoriskt upplagd, obehaglig text. Den gör mig illamående.

Hon misstänkliggör Ingmar Karlsson och ifrågasätter hans sakkunskap, men hela anklagelseakten bygger på lösan grund.

Dilsa Demirbag-Sten påstår t ex att Ingmar Karlsson är "präglad av den turkiska synen på kurder som enkla, obildade människor" och att han borde ha "tänkt på att den irakiska presidenten är kurd".

Vilken bok har hon läst, egentligen? Ingmar Karlsson skriver om en lång rad inflytelserika kurder, bland dem Jalal Talabani.

De övriga s k "sakfel" hon konstruerar är ideologiskt färgade, avsiktliga missförstånd och vantolkningar. ETT korrekturfel har hon visserligen hittat. Det är förstås inte bra, men alla som läser böcker vet att det vimlar av fel nästan överallt.

När det gäller själva sakfrågan drömmer Dilsa Demirbag-Sten uppenbarligen om ett etniskt definerat Storkurdistan.

Ingmar Karlsson tror inte på den drömmen - utan argumenterar för stärka fri och rättigheter för kurder i såväl Turkiet, Iran, Irak, Syrien som i länderna i Kaukasus.

En sakdiskussion om detta hade varit intressant. Men Dilsa Demirbag-Sten har inga argument, bara ett illa dolt förakt.

Att Expressen upplåter sina spalter åt denna spya, att tidningen anser att det är ok att ta heder och ära en en av Sveriges mest bildade, erfarna och kunniga diplomater som har ägnat en stor del av sitt liv åt oegennyttig, ovärderlig folkbildningsverksamhet är inte bara respektlöst utan riktigt obehagligt.

Det säger en del om vad som håller på att hända med debattklimatet i Sverige. Det förebådar dystra tider när litteraturkritik förvandlas till vulgära personangrepp.

Hu.

I inledningen till min recension av Ingmar Karlssonbok skrev jag:

"När Ingmar Karlsson nu utkommer med boken Kurdistan. Landet som icke är är han antagligen beredd på mothugg. Frågan om Kurdistans vara eller icke vara splittrar fortfarande länder och folk och förgiftar relationer mellan grupper, stater och män ni­skor i vår del av världen. Det finns dessutom gott om testuggande grupperingar som anser sig sitta inne med den absoluta sanningen när det gäller kurdernas historia och framtid. Bland kurder i exil finns det också en otrevlig benägenhet att fördöma dem som inte anses ha den rätta inställningen."

Jag visste inte att jag skulle få så rätt.

Min recension kan läsas här:

http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_1560051.svd

Dilsa Demirbag-Stens obehagliga recension i Expressen kan läsas här:

http://www.expressen.se/kultur/skribenter/dilsademirbagsten/1.1264044/ett-fuskverk