Slutet på vägen mot medlemskap?2008-06-30

EU:s nya konstitutionella kris sammanfaller med Turkiets. Statsvetaren Sahin Alpay fruktar att det innebär slutet på Turkiets väg mot EU-medlemskap.

Ja, den som hoppas att EU:s förhandlingar med Turkiet så småningom ska leda till turkiskt medlemskap och ett öppnare EU har skäl att vara orolig.

I EU har Frankrikes president Sarkozy redan utnyttjat unionens nya fördragskris till att åter förklara att han anser att det måste bli stopp för EU:s fortsatta utvidgning.

Och i Turkiet pågår en konstitutionell kamp med oviss utgång.

Om den turkiska författningsdomstolen förklarar att det turkiska regeringspartiet AKP ska förbjudas kastas landet in i en allvarlig kris. Det kan i sin tur leda till att Sarkozy & Co lyckas med sin avsikt att hålla Turkiet utanför EU.

Sahin Ahlpays läsvärda krönika publiceras i dagens Today´s Zaman:

http://www.todayszaman.com/tz-web/yazarDetay.do?haberno=146152