EU utan Lissabonfördrag2008-06-17

Lissabonfördraget är inte dött - trots Irlands nej, försäkrar EU: s ledare. Men en hel del av fördragets innehåll kan genomföras även utan fördragsändringar, påpekar Sieps.

I en kort analys som kan läsas här:

www.sieps.se

analyserar Sieps Carl-Fredrik Bergström möjliga följder av Irlands nej till LIssabonfördraget.

Han påpekar att en hel del av nyheterna i Lisabonfördraget kan genomföras, även utan ändringar av EU:s nuvarande fördrag

" En annan lösning är att de ändringar som samlats i Lissabonfördraget bryts upp i grupper som
genomförs stegvis, vid skilda tidpunkter. Denna lösning framstår som särskilt tänkbar för det
fall irländarnas nej fortsätter att gälla och även om det på ett eller annat sätt leder till en
ytterligare fördjupning av krisen (man kan mycket väl tänka sig en ”dominoeffekt” där någon
annan medlemsstat, t ex Tjeckien, anger irländarnas nej som anledning för att avblåsa den egna
godkännandeprocessen):

• En första grupp ändringar som kan genomföras omgående utan ett nytt fördrag: t ex
förstärkning av EU:s ordförandeskap och gemensam företrädare för utrikesfrågor,
nationella parlaments subsidiaritetskontroll och förstärkning av Europaparlamentets
kontrollfunktioner.

• En andra grupp ändringar eller ’anpassningar’ som kan kopplas till nästa utvidgning (jfr
EU-fördragets artikel 49.2): flertalet av Lissabonfördragets organisatoriska
förändringar, dess förenklade förfaranden för fördragsändring och eventuellt dess
omstrukturering av befintliga fördrag. Denna grupp borde kunna genomföras relativt
snart men med koppling till medlemskapsförhandlingar och det faktum att EU:s
befintliga fördrag är skrivna för maximalt 27 medlemsstater. Även om den förutsätter
ett nytt ställningstagande från Irland bör detta vara politiskt möjligt att uppnå då det
handlar om en mycket begränsad reform (och ett delvis nytt syfte).

• En tredje grupp ändringar som inte är nödvändiga att genomföra snart eller som redan i
Lissabonfördraget är planerade till ett senare datum: t ex namnbyte från EG till EU och
ändrade röstregler i rådet. Även denna grupp förutsätter ett nytt ställningstagande från
Irland. Ju längre fram i tiden denna grupp placeras desto större behov/anledning finns
att överväga nya lösningar på vissa problem (något som i så fall kräver nytt
godkännande i samliga medlemsstater). "

Allt detta kan EU alltså genomföra, utan att ändra ett enda kommatecken i gällande fördrag.

Men frågan är förstås hur lämpligt det är.

Smarta sätt att köra över folkets röst och följa redan uppgjorda planer leder kommer inte att leda till större förtroende för unionen....