Vad menar Mona Sahlin?2008-06-15

Efter Irlands nej vill Mona Sahlin bromsa den svenska ratificeringsprocessen.

Om hon menar allvar kan Sverige komma att komplicera EU:s försök att lösa den nya fördragskrisen.

EU-ledarna tycks nämligen hoppas att trycket från 26 medlemsländer i kombination med en deklaration eller något slags undantag ska få Irland att rösta ja till Lissabonfördraget i en andra folkomröstning - så småningom.

Den strategin bygger på att alla de åtta länder som ännu inte har ratificerat fördraget gör det, helst så snart som möjligt.

Men bland de länder som ännu inte ratificerat Lissabonfördraget finns flera som kan trassla till krishanteringen: Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien - och Sverige.

I Tjeckien hurrade president Vaclav Klaus i fredags över Irlands nej och förklarade att han anser att fördraget nu är stendött.

Och i Sverige förklarade Mona Sahlin att hon anser att Sverige ska bromsa den svenska ratificeringsprocessen.

Frågan är vad hon menar. Utan socialdemokraternas stöd får regeringen hur som helst inte tillräckligt stöd i den svenska riksdagen - det krävs 3/4 majoritet - och Sverige kan inte godkänna fördraget.

Om bl a detta talade jag i Sveriges radios program Godmorgon, världen! söndagen den 15 juni kl 9.05 - den som vill lyssna kan göra det här:

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/sandningsarkiv.asp?programID=438