Kärnkraft i Europa2008-05-27

När franska fiskare protesterar mot höga oljepriser svarar president Sarkozy med att han vill satsa på kärnkraft.

Höga oljepriser leder till protester i Frankrike - och i flera andra europeiska länder.

Hamnar blockeras och fiskebåtar stannar i hamn - vilket ur miljösynpunkt antagligen bara är bra, eftersom europeiska vatten är överfiskade.

Men i Frankrike talas det inte om utfiskning utan om priset på olja.

Och när president Sarkozy i morse överraskande ställde upp på en direktsänd radiointervju förklarade han att den långsiktiga lösningen på problemet är att satsa på kärnkraft, vilket han vill att Frankrike ska göra.

Titta och lyssna på intervjun här:

( det är faktiskt ett rent skådespel, men gör lyssnaren och tittaren också en smula nervös, att höra den franske presidenten tala fort och energiskt om allt mellan himmel och jord)

http://www.elysee.fr/accueil/

Eftersom energi och klimatfrågan står högst upp på den franska dagordningen inför det kommande ordförandeskapet i EU lär detta franska budskap återkomma.

I en intervju i "La revue international et stratégique" förklarar Frankrikes Europaminister Jean-Pierre Jouyet att kärnkraften är en gemensam europeisk angelägenhet och att Frankrike inte ensam kan stå för dess kostnader och konsekvenser.

Hela numret av La revue international et stratégique" handlar om det kommande franska EU-ordförandeskapet och rekommenderas för läsning:

http://www.iris-france.org/Archives/revue/revue_internationale_strategique.php3

Frågan om kärnkraft i EU lär alltså återkomma....