Otrevligt och dumt hysch-hysch2008-05-15

Det pågår ett otrevligt hysch-hyschande i EU inför Irlands folkomröstning om Lissabonfördraget.

Folkomröstningen ska äga rum den 12 juni och uppladdningen pågår för fullt.

Eftersom Irland är det enda landet i EU som ska folkomrösta om fördraget är intresset och engagemanget mycket stort - i hela EU.

Ett nej skulle innebär ett fullkomligt gigantiskt bakslag för EU:s politiska ledare.

Alla stats- och regeringschefer har skrivit under fördraget, men det ska fortfarande ratificeras i varje land och ett enda land kan fortfarande fälla det.

Lissabonfördraget kan inte träda i kraft om inte alla 27 länder har ratificerat det, men det finns inte heller denna gång en plan B om irländarna röstar nej.

Det gör EU-ledarna nervösa.

Därför pågår för närvarande ett otrevligt hysch-hyschande i EU:s korrridorer.

Frågor lämnas obesvarade.

Vad vill egentligen EU:s kommande ordförandeland Frankrike med försvarsfrågan, som sägs vara prioriterad?

Ingen sägs veta. Ingen FÅR veta - innan det neutrala Irland har folkomröstat.

Vad händer med planerna för EU:s budget? Hysch! Det tas upp när Irland har röstat.

Det har tydligen utgått ett påbud som innebär att ingen ska få skrämma irländarna. Det hålls tyst om viktiga delar av unionens planer.

Det är en mycket dum strategi.

Om det inte fanns konspirationsteorier om EU tidigare, så kommer de nu.

EU har inte särskilt mycket att skämmas över. Inte ens Frankrikes försvarsplaner lär kunna genomföras om inte alla 27 är överens.

Försök inte vara strategisk och smart och hemlig när det gäller politikens innehåll. Öppenhet är det enda som kan rädda EU.