Europe´s Marxist dilemma2008-05-06

Tidskriften The Economist skriver om ett allvarligt europeiskt dilemma. Det handlar inte om Karl, utan om Groucho Marx.

Groucho Marx ville ju inte vara med i en klubb som accepterade honom som medlem. Det är också EU-ländernas växande dilemma.

The Economist skriver t ex om Bulgarien, där inrikesminister Rumen Petkov har tvingats avgå sedan det visat sig att han har varit djupt inblandad i och haft kontakter med kriminella gäng.

Tidskriften påpekar också att Rumäniens modiga jutitieminister Monica Macovei har tvingats avgå sedan hon allt för ihärdigt och allt för grundligt försökt ta itu med landets korruption.

The Economist skriver också om en oroande utveckling rörande yttrandefriheten i Slovakien, Rumänien och Bulgarien.

Samtliga länder har infört nya, tuffa lagar rörande rätten till genmäle i tidningar.

I Rumänien kan t ex en journalist som anses kränka "honour and dignity" åtalas för brott. Hela 60 sådana fall hamnade i rumänsk domstol 2007.

Det är helt enkelt uppenbart att flera av EU:s medlemsländer inte lever upp till de krav som ställs på ansökande länder.

Det är också en förklaring till att det nu ställs tuffare krav på t ex Kroatien och Turkiet - vilket möjligen är orättvist, men samtidigt både rimligt och förklarligt.

Eftersom ett EU-land ingår i ett allt tätare och allt mer omfattande samarbete inom det rättsliga området är nödvändigt att det ställs höga krav på rättssäkerhet på kommande medlemsländer.

Men vad kan EU göra med länder som redan är medlemmar?

Inte mycket.

De sanktionsmöjligheter som stadgas i gällande och kommande fördrag är svåra att tillämpa och gäller bara om ett medlemsland gör sig skyldigt till grova överträdelser när det gäller medborgarnas fri- och rättigheter.

Att medlemsländer i EU inte gör någonting åt t ex korruption och utbredd organiserad brottslighet är alltså inget unionens övriga länder kan göra något åt.

Men vad händer om ett EU-land på allvar börjar inskränka press- och yttrandefriheten? Ska övriga länder verkligen bara titta på?

EU har verkligen ett otrevligt marxistiskt dilemma.