Franska ambitioner2008-05-05

Paris är sommarvarmt, vackert och inspirerande - men Frankrikes EU-ambitioner är delvis en smula oroande.

Sedan ett par dagar bor jag på Centre Culturel Suédois på rue Payenne i Paris.

Det är ett sant privilegium och en lycka att få bo i detta vackra hus, i dessa inspirerande kvarter.

Men vad vill egentligen Frankrike åstadkomma i EU när landet tar över unionens ordförandeskap den 1 jul i i år?

Det finns ett officiellt program som innehåller fem prioriterade områden: klimatförändringarna, migrationsfrågor, jordbrukspolitiken, försvarsfrågor och den s k Medelhavsunionen.

Och enligt ett pressmeddelande som premiärminister Fillons kansli publicerade förra veckan tycker en grupp ministrar i den franska regeringen att tre frågor är särskilt viktiga under det kommande franska ordförandeskapet.

Högst upp på listan över ministergruppens prioriterade frågor står visserligen kampen mot klimatförändringarna - " lutte contre le changement climatique" - vilket verkar rimligt och bra.

Men enligt premiärminister Fillon rör "kampen" framförallt att förhindra att ett eventuellt internationellt klimatavtal 2009 inte ska leda till att europeisk industri drabbas hårdare än industrin i andra delar av världen.

Och det finns kanske egentligen inte så mycket att invända mot detta.

EU kan inte som ensam aktör i världen låta industrin betala för koldioxidutsläpp - det skulle bara leda till utflyttning av europeisk industri.

Men det handlar om strategi - och om vilka medel som EU ska använda.

Frankrike vill som bekant att EU redan nu ska hota med koldioxidtull.

Det är ett krav som president Sarkozy drev mycket hårt under Europeiska rådets möte i mars i år, men som han tvingades släppa eftersom bl a Sverige motsatte sig det.

Det vore därför mycket olyckligt om Frankrike som ordförandeland försöker ta upp frågan igen.

EU ska inte hota med tullar innan de internationella klimatförhandlingarna har kommit igång på allvar. Det vore dumt - och kontraproduktivt.

Den andra fråga som Frankrike tänker prioritera är energiförsörjning och säkerhet - och den tredje handlar om EU:s jordbrukspolitik.

EU:s största jordbruksland kommer bl a ha ansvar för att slutföra den "hälsokontroll" av CAP som för närvarande pågår.

Vilket kanske i och för sig inte är så dumt.

Ett ordförandeland kan inte enbart driva sin egen agenda och sina egna intressen, utan måste försöka hitta rimliga kompromisser.

Men Fillon hävdar att Frankrike också tänker ta upp jordbrukspolitikens framtid i EU - vilket förstås innebär en risk för att förslaget om "europeisk preferens" tas upp på allvar.

Läs Fillons pressmeddelande här:

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/rendez-vous-europeens_879/presidence-francaise-union-europeenne-2eme-semestre-2008_17864/preparation-presidence_18769/comite-interministeriel-sur-europe-30.04.08_62187.html