Vad anser regeringen om EU:s jordbrukspolitik?2008-04-21

Europaministern verkar helst vilja skrota den. Men jordbruksministern verkar älska den. Frågan är vad regeringen anser om EU:s jordbrukspolitik?

Cecilia Malmström gör ingen hemlighet av att hon anser att EU:s gemensamma jordbrukspolitik bör förändras i grunden.

Trots de reformer som har genomförts under senare år anser hon att CAP kostar för mycket och att EU:s jordbrukspolitik fortfarande skadar världsmarknaden för jordbruksprodukter.

Och under den översyn av EU:s budget som för närvarande pågår har Cecilia Malmström ofta fört fram att jordbrukspolitikens andel är för stor och bör minska.

Det var t ex en inledande synpunkt rörande EU:s budget när hon talade i riksdagen den 6 december förra året:

http://regeringen.se/sb/d/3214/a/93861

Och inom kort ska regeringen lämna synpunkter på EU:s budget. EU-kommissionens offentliga samråd rörande budgetöversynen pågår ( efter förlängning) fram till den 15 juni.

Men frågan är vad regeringen tänker skriva om CAP?

När jordbruksminister Eskil Erlandsson för en tid sedan talade under Europaforum Hässleholm höll han nämligen ett glödande försvarstal för CAP.

EU:s jordbrukspolitik har redan - och ska förändras ytterligare, hävdade han. Men CAP är i grunden något bra, som bör försvaras, förklarade han:

" Jag tycker också att de många CAP-kritikerna i EU och även här i Sverige borde ta sig tid och sätta sig in i dagens CAP och inte plocka billiga poäng på att kritisera sådant som för länge sedan är historia. Visst finns det mycket som bör och kan kritiseras men för att kunna påverka utvecklingen inom EU gäller här som i alla andra sammanhang att man måste vara kunnig och väl påläst för att vinna gehör för sin sak. Svepande och ytlig kritik missar ofta målet och är inte något som imponerar på mina kolleger i jordbruksrådet!

CAP har varit - och kanske fortfarande är - EU:s mest utskällda och kontroversiella politikområde. Tänk om vi kan förändra den bilden och göra CAP till det mest uppskattade inslaget i EU. Vägen dit är inte särskilt lång; I mina ögon handlar det om att tydligare lyfta fram de positiva värden som finns: god mat, levande landsbygd, öppna landskap, renare miljö och förutsättningar för att möta dagens och framtidens utmaningar på klimatsidan."

Läsa hela talet här:
http://regeringen.se/sb/d/3214/a/103107

Europaministern och jordbruksministern har alltså helt olika syn på CAP. Det ska bli spännande att se vad regeringen anser...