Utsatt yttrandefrihet i Turkiet2006-12-19

Under 2006 har mer än hundra journalister och författare åtalats i Turkiet. Det är ett dystert rekord som visar att landet fortfarande har lång väg kvar till medlemskap i EU.

Detta framkom under ett intressant och välbesökt seminarium som SKT ( Swedish Committee for Humas Rights in Turkey) arrangerade förra veckan.

Yavuz Önen, välkänd kämpe för medborgerliga fri och rättigheter i Turkiet, berättade om den våg av åtal som för närvarande sveper över landet.

Förklaringen är, anser han, att den turkiska regeringen har sänkt ambitionen inom detta område allt sedan EU-kommissionen gav Turkiet \"grönt ljus\" för förhandlingar 2005. Turkiets nya anti-terrorlagstiftning har dessutom lett till ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten.

Samtidigt vittnade både Yavuz Önen och Hrant Dink, redaktör för den armeniska tidskriften Agos, om att det pågår en livlig, öppen och vital debatt i Turkiet. Trots risken för åtal skrivs det om och diskuteras det mesta, i full öppenhet, i dagens turkiska samhälle.

Hrant Dink förklarade denna paradox med att staten och samhället för närvarande befinner sig långt från varandra i Turkiet.

Den turkiska statens representanter känner, hävdade han, \"skräck\" för vad det eventuellt kommande EU-medlemskapet kan komma att föra med sig: den turkiska, statligt definerade identitetens upplösning.

Vilket är djupt oroande - och vittnar om att Turkiet har lång väg att gå fram till EU-medlemskap. Låt oss också hoppas att den turkiska militären inte drabbas av skräck och får för sig att den - ännu en gång - ska \"rädda\" Turkiet....