Norden i EU2008-04-06

Allt fler talar om behovet av nordiskt samarbete - vilket är trevligt och bra. Men faran med enhetsbyggande är att det ofta krävs en gemensam fiende för att hålla ihop.

Imorgon måndag ska jag resa till Riksgränsen för att förbereda min insats som moderator vid Globaliseringsforum som inleds på tisdag.

Statsministrarna från Sverige, Norge, Danmark och Island ska delta - tillsammans med en lång rad företagare, fackföreningsföreträdare, forskare och organisationsföreträdare från de nordiska länderna.

Diskussionerna ska handla om - och i så fall hur - länderna i Norden kan samarbeta inom områdena arbete och tillväxt - och energi, klimat och miljö.

Det ska bli intressant och roligt att lyssna och för egen del tror jag att regionalt samarbete behövs och kommer att bli allt viktigare, också inom ramen för den allt större Europeiska unionen.

Nordiskt samarbete har också ett starkt medborgerligt stöd och det känns naturligt att samarbeta med sina grannar.

Det försvarssamarbete som för närvarande växer fram mellan Norge, Sverige och Finland visar dessutom att varken Nato- eller EU-medlemskap idag verkar lägga några hinder i vägen för nordisk gemenskap.

Men.

Eftersom enhetsbyggande allt för ofta bygger på känslan av att det finns en gemensam fiende hoppas jag att Norden inte bygger upp nya murar och nygammal antagonism i förhållande till vår stora granne i öst - och att det inte innebär ett avståndstagande till resten av EU.

Norden ligger i Europa - och det borde också Norge och Island inse....