Turkiska frågetecken2008-03-31

Vad är det som händer i Turkiet? Allt fler tecken tyder på att landet har lång väg kvar till ett eventuellt EU-medlemskap.

Idag ska konstitutionsdomstolen i Ankara ta preliminär ställning till den turkiske riksåklagarens anklagelser rörande regeringspartiet AKPs "icke-sekulära aktiviteter".

Åklagaren vill förbjuda AKP eftersom han anser att regeringen bröt mot Turkiets sekulära grundlag när den drev igenom beslutet att det ska vara tillåtet för kvinnor att bära slöja när de studerar och arbetar vid statliga universitet.

Partiförbud! I ett land som vill bli EU-medlem? Det är orimligt.

Men inte heller AKPs ledare - premiärminister Erdogan - verkar längre lika målmedvetet inställd på att föra Turkiet in i EU.

Av den omtalade konstitutionella reformen har det inte blivit särskilt mycket. Den ökända paragraf 301 ska tydligen finnas kvar och det verkar som om reformprocessen har avstannat.

Men i ett land som vill bli EU-medlem måste det vara tillåtet att skriva om folkmordet på Turkiets armenier och att skoja om Kemal Atatürk - det borde den svenska regeringen upplysa premiärminister Erdogan om, när han på onsdag besöker Sverige.