EU:s dyra jordbruk2008-03-17

Idag träffas EU:s jordbruksministrar i Bryssel - och trots att jordbruket fortfarande är unionens största utgiftspost verkar förändringarna av CAP gå åt rätt håll.

Jordbruksministrar ska idag diskutera den s k "hälsokontroll" som ska ske av EU:s gemensamma jordbrukspolitik - CAP.

Kommissionen vill ändra CAP:s inriktning och det verkar i huvudsak vara bra förändringar på gång, även om de inte går tillräckligt långt.

Förslaget från kommissionen ska presenteras senare i vår - men diskussionen idag är viktig eftersom den kommer att visa hur långt medlemsländerna är beredda att gå.

Enligt jordbruksdepartementets kommenterade dagordning vill Sverige "att alla direktstöd ska frikopplas fullt ut, att gårdsstödsystemet ska förenklas och strömlinjeformas, att alla kvarvarande prisstöd och produktionsbegränsningar ska avskaffas, ett ökat relativ fokus på landsbygdsutveckling samt att de totala utgifterna för jordbrukspolitiken måste minska. "

Det låter bra - men så mycket kommer EU:s koloss, jordbrukspolitiken, med all säkerhet inte att förändras. Det motsätter sig en majoritet av EU:s övriga medlemsländer.

I denna fråga hör Sverige till en minoritet i EU. Därför är det antagligen - i alla fall just nu - bäst att lägga ned plakaten och vara beredd på kompromisser.

Förändringarna verkar trots allt gå åt rätt hål...

Läs mer om Sveriges position på:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/05/41/7d8333af.pdf