Heja EU-nämnden och SVT2008-03-12

EU-nämndens öppna samråd - och direktsändningarna i SVT - är ovärderliga för öppenheten och debatten om EU-frågor i Sverige.

Samrådet pågår i skrivande stund.

Och för en EU-intresserad medborgare och journalist är det faktiskt en högtidsstund (nåja) att kunna ligga i soffan och följa EU-nämndens samråd med statsministern inför EU-toppmötet som inleds i morgon.

EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra har dessutom insett evenemangets folkbildande karaktär.

Hon förklarar ibland med några korta ord vilka frågor som behandlas - och på vilket sätt.

I övrigt får den intresserade medborgaren en hygglig genomgång av aktuella EU-frågor och en presentation av den svenska regeringens och oppositionens positioner och åsikter.

Rekommenderas!

Den som är specialintresserad kan dessutom få fram mycket information genom att läsa föredragningslistorna inför EU-nämndens möten varje vecka:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6330

Inför kommande ministerrådsmöten i Bryssel beskriver tjänstemännen vid ansvarigt departement bakgrund och positioner i varje aktuellt beslutsärende.

Rekommenderas också.