Äntligen talar Mona Sahlin om EU2008-03-10

När Mona Sahlin talade vid socialdemokraternas rådslag i fredags gavs en del besked.

Mona Sahlin förklarade t ex åter igen - och klart och tydligt - att hon inte står bakom Morgan Johansson m fl som vill att Sverige efter utslaget i EG-domstolen rörande Vaxholm ska kräva ändringar i Lissabonfördraget (hur nu det skulle gå till...).

Att socialdemokraternas partiledare äntligen talar om EU och ger ett antal besked om partiets inriktning, kan möjligen skapa förutsättningar för en tydligare politik inför nästa års val till Europaparlamentet.

Läs talet här:

http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____144629.aspx

Men frågan är om Mona Sahlin kan ena sitt EU-splittrade parti enbart genom att försöka framställa EU-politik som en kraftmätning mellan "höger" och "vänster" i Europa.

Riktigt så enkelt är det ju inte.

Eftersom den EU-kritiska delen av det socialdemokratiska partiet framförallt skjuter in sig på EU:s konstruktion - där EG-domstolen trots allt är en viktig och nödvändig del - handlar det också om en grundläggande inställning till den europeiska integrationen.

Det handlar om synen på fri rörlighet. Tror Mona Sahlin att Europa behöver ökad rörlighet - t ex när det gäller sjukvård och andra tjänster?

Det handlar också om inställningen till överstatlighet. Tror Mona Sahlin att Europa behöver gemensamma regler - och är hon beredd att försvara EG-domstolens roll i det överstatliga bygget?

Det handlar sist och slutligen om synen på Europas demokrati. Anser Mona Sahlin att Europaparlamentets roll ska förstärkas - och att den svenska riksdagens roll i den europeiska lagstiftningsprocessens därmed ( relativt sett) ska försvagas? Göran Persson ogillade som bekant Europaparlamentet - vad anser hans efterträdare?

Socialdemokratins EU-dilemma handlar alltså om ett antal principiella frågor. Det räcker inte att hetsa mot "högern" i Europa.