DN Kultur och vänsterns konspirationsteoretiker2006-12-18

I en förfärlig s k recension sågade statsvetaren Peo Hansen i fredags Kerstin Vinterheds bok om EU:s fäder. Jag känner tyvärr allt för väl känner igen den s k debatt och recensionsteknik som Hansen använder och förundras över att DN Kultur utser en konspirationsteoretiker till EU-recensent.

Peo Hansen är statsvetare och har skrivit en del intressant om identitetspolitiken i EU, men han har också skrivit för vänsterpartiets programkommission och där han formulerar sitt programmatiska EU-motstånd.

Peo Hansen avfärdar t ex alla överstatliga försök att lösa Europas asyl - och invandringspolitik. I vänsterpartiets programkommissions skrift skriver han bl a följande:

\" I det här läget har den europeiska vänstern inget annat val
än att principfast stå upp för och utveckla den demokrati, de
kanaler för inflytande, den legalitet, som nationalstaten ännu
härbärgerar. Det är på den här vägen som transnationella stra-
tegier och samarbeten kan bli realistiska och bära frukt, och
som den pågående utvecklingen inom EU-projektet kan ta en
ny vändning. Att framställa en vänstermobilisering till försvar
för demokratin i nationalstaten som något på förhand förlegat,
eller dömt att hemfalla till en unken nationalism, är en farlig
villfarelse. Tvärtom, och hur motsägelsefullt det än kan låta, så
är detta en av de få metoder som står till buds för att just be-
kämpa den värsta formen av nationalism: hypernationalismen
som löper amok i dagen EUropa.\"

Läs själva på:

http://www.vansterpartiet.se/cs-media/xyz/000032314.pdf

Peo Hansen är med andra ord en inbiten motståndare till den idé för överstatligt samarbete som EU:s fäder utvecklade: gemenskapsmetoden. Att han tycker illa om Kerstin Vinterheds bok förvånar mig därför inte det minsta. Jag känner också allt för väl igen den konspiratoriska debatteknik som Hansen använder. Den har präglat den kommunistiska delen av vänstern i mer än hundra år och går ut på att plocka ut något gammalt citat ur sitt sammanghang och sedan använda det för att stämpla sina meningsmotståndare - inte bara som okunniga, utan också som förrädare.

Att DN Kultur låter en \"forskare\", som visar sig vara en inbiten EU-motståndare, recensera en bok om EU som är skriven av en av tidningens egna framträdande skribenter, begriper jag däremot inte.