EU-förvirring inom socialdemokratin2008-03-06

Vad händer egentligen med socialdemokraternas EU-politik? Dagens EU-debatt i riksdagen tyder på splittring och stor förvirring.

Socialdemokraternas Susanne Eberstein, vice ordförande i EU-nämnden, höll alldeles nyss ett märkligt inledande anförande.

Det viktigaste just nu, hävdade hon, är att Sverige ska sluta vara så "lydig" i EU.

Sverige borde "lyfta den enskilda människans levnadsvillkor" och tala om behov av ett "nytt penicillin" så att en enkel lunginflammation inte ska kunna döda en människa.

Ursäkta - men vilken planet befinner sig Susanne Eberstein på?

Visst behöver mänskligheten fler och bättre antibiotikapreparat - men på vilket sätt vill hon använda EU till detta?

Susanne Eberstein förklarade att EU är "en bra och viktig kraft" för fred och samverkan, men hade inget att säga om de stora, viktiga och svåra frågor som EU sysslar med för närvarande.

I sitt inledningsanförande sa hon inte ett ord om EU:s klimatarbete. Inte ett ord om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Inte ett ord ens om Vaxholm, eller om det kommande förslaget om gränsöverskridande sjukvård i EU, vilket rimligen borde vara av intresse för socialdemokratin.

Om Susanne Eberstein anses vara socialdemokraternas vassaste EU-politiker just kan man verkligen undra vad som händer med partiets EU-politik.

Eftersom det samtidigt verkar som om EU-motståndarna inom socialdemokratin rycker fram (läs t ex Morgan Johanssons och Carl Thams DN-artiklar under senare tid) går det inte att komma ifrån intrycket att EU-anhängarna är på defensiven inom SAP.

Det är sorgligt. Det behövs en vital EU-debatt i Sverige och då kan inte socialdemokraterna ägna sig åt penicillindrömmar, hur välmenande det än kan verka.

Det är istället - paradoxalt nog - miljöpartiets Maria Wetterstand som utmanar regeringens EU-politik. Hennes kritik mot den nationellt färgade delen av regeringens klimatpolitik i EU har udd, är konstruktiv och leder till nödvändig debatt.

Socialdemokraterna borde tänka på att det är val till Europaparlamentet om drygt ett år. Vilken politik ska partiet då gå till val på?