Ett självständig Kosovo?2008-01-30

Inom kort utropas Kosovo som självständig stat och EU våndas. När tänker Sverige erkänna den nya staten?

Enligt dagens Financial Times kommer EUs medlemsländer att erkänna Kosovo i olika omgångar.

http://www.ft.com/cms/s/0/9109ab9e-ceb9-11dc-877a-000077b07658.html

Först en grupp länder med Tyskland, Frankrike och Storbritannien i spetsen.

Sedan Italien, Spanien och ytterligare några länder som egentligen inte alls vill uppmuntra nya europeiska statsbildningar.

Och sedan Grekland, Rumänien och Slovakien som tydligen vill bromsa processen ytterligare en tid.

Sist och slutligen Cypern som sägs vara det enda EU-land som inte tänker erkänna Kosovos självständighet över huvud taget.

Det är med andra ord upplagt för ytterligare ett europeiskt drama.

Inte nog med att EU:s medlemsländer är djupt splittrade i synen på Kosovos framtid.

EU har dessutom redan beslutat att skicka en större insats till Kosovo (1800 man!) - men väntar med att ge grönt ljus åt operationen till efter det serbiska presidentvalet.

Unionen försöker också påverka det serbiska presidentvalet genom att locka med ett politiskt samarbetsavtal som syftar till att underlätta ett stabiliserings - och associationsavtal med EU som i sin tur ska leda till att ge Serbien status som kandidatland.

Unionen är med andra ord redan djupt indragen i händelsutvecklingen på Balkan.

EU:s medlemsländer verkar vara fullt upptagna med att försöka agera så enigt som möjligt, trots stora åsiktsskillnader i sak.

En fråga återstår dock: Tänker Sverige erkänna Kosovo - och när isåfall?