Frankrikes vånda2008-01-08

Frankrike våndas. Europaministern idkar självkritik och tonar ned motståndet mot EUs utvidgning, men vill fortfarande inte ha med Turkiet i EU.

Det är i en intervju i dagens Financial Times som Jean-Pierre Jouyet förklarar att han och regeringen har ändrat inställning till EU:s fortsatta utvidgning.

http://www.ft.com/cms/s/0/4cf8b4a6-bd4b-11dc-b7e6-0000779fd2ac.html?nclick_check=1

Jouyet förklarar att "there had been a sea change in the government’s approach to Europe since French voters rejected the EU constitution in a referendum in 2005."

Han hävdar att Frankrike inte längre tror att utvidgningen hotar EUs fördjupning - vilket i så fall är en intressant och viktig ståndpunktsförskjutning.

“We used to believe that a federal Europe was necessary for a more deeply integrated union and that enlargement would counter this and prevent Europe from working effectively. We have now overcome this contradiction" säger han i dagens FT.

Tidigare har dessutom president Sarkozy förklarat att han inte gillar det konstitutionella krav på franska folkomröstningar rörande alla kommande nya EU-medlemmar som Chirac drev igenom.

Sammantaget ger detta ett intryck av en ganska betydande fransk ståndpunktsförskjutning.

Frankrike våndas och erkänner att utvidgningen inte har hindrat EU-samarbetets fördjupning.

Hetsen mot EUs fortsatta utvidgning håller med andra ord på att tonas ned.

Men inte helt. Motståndet mot Turkiet består och hårdnar.

De förändrade tongångarna från Paris kan alltså också vara en ny taktik, vars syfte är att hindra Turkiets väg in i EU.

En mer positiv inställning till utvidgningens idé kan möjligen ge Frankrike fler trovärdighetspoäng också bland utvidgningens vännerna i EU-kretsen.

En ny, öppen strid om Turkiets ev framtida medlemskap kommer alltså med all säkerhet - så småningom...