Förtroende och demokrati i EU2008-01-03

Förtroendet för EU har ökat - i Sverige och i hela unionen. Men en överväldigande majoritet tycker att deras röst inte räknas - vilket är EUs verkliga utmaning.

Den senast publicerade Eurobarometern visar att allt fler anser att EU i huvudsak är "något bra".

I Sverige är förändringen sedan förra mätningen särskilt märkbar - idag svarar 55% av de tillfrågade ja på frågan om de anser att att EU är "a good thing" - vilket är fem procentenheter mer än våren 2007.

Stödet för EU har också ökat - med fyra procentenheter till 58% av alla tillfrågade i hela unionen.

Eurobarometern kan läsas här:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb68_first_en.pdf

Den goda ekonomiska konjunkturen är naturligtvis en förklaring till att folk litar mer på EU - men opinionsförändringen beror antagligen också på att EUs politiska ledare har tvingats skärpa sig efter folkens nej i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.

Se där så nyttig en kris kan vara....

Men Eurobarometerna visar också att unionen står inför en grundläggande utmaning.

Det handlar om demokratin.

Hela 70 procent svarar nämligen nej på frågan om de anser att deras röst räknas i EU.

Samtidigt svarar lika många ja på frågan om de anser att deras land har inflytande i unionen.

De tillfrågade tycker med andra ord att inflytande och demokrati i EU utövas av medlemsstaterna, inte av medborgarna.

Det är ju i huvudsak fullkomligt riktigt - och visar att demokratin i EU antagligen bäst förstärks genom en bättre förankrad nationell EU-politik.

Men det visar också betydelsen av att ta valet till Europaparlamentet 2009 på allvar. Det är ett av få tillfällen då folkets röst räknas i EU.