EU fungerar trots utvidgning2007-12-16

En intressant studie visar att beslutsfattandet i det utvidgade EU inte alls har försvårats - vilket hittills har varit det viktigaste argumentet för Lissabonfördraget.

Det är den internationellt mycket välrenommerade statsvetaren Helen Wallace som har undersökt hur EUs institutioner har lyckats anpassa sig till utvidgningen från 15 till 27 medlemsländer.

Slutsatsen är att unionens institutioner fungerar ungefär lika väl som före utvidgningen och att det inte - vilket många befarade - har uppkommit stora motsättningar mellan gamla och nya medlemsländer.

Rapporten är intressant, bl a eftersom ett av de tyngsta argumenten för att EU behöver ett nytt fördrag - LIssabonfördraget - har varit att beslutsfattandet i det utvidgade EU måste underlättas.

Helen Wallace rapport har redan orsakat debatt i Storbritannien, där kampanjen mot Lissabonfördraget pågår för fullt, och under den ratifikationsprocess som nu börjar i hela EU kommer säkert många att hänvisa till slutsatserna.

Rapporten kan läsas och laddas ned på:

http://www.tepsa.be/