Studera i Europa2007-11-29

Varför utnyttjar inte svenska studenter den fantastiska, utvecklande och roliga möjligheten att studera i ett annat europeiskt land?

Igår var jag moderator för ett ytterst intressant seminarium om högskolestyrelsernas roll och arbete.

Utbildningsminister Lars Leijonborg, statssekreterare Peter Honeth och universitetskansler Anders Flodström talade om förslag och visioner för svenska universitet och högskolor.

Cecilia Schelin Seidegård, Lil Ljunggren Lönnberg, Agneta Bladh, Agneta Stark, Karin Röding och Irene Wennemo berättade om sina erfarenheter av att arbeta i högskolestyrelser.

Den långa tradition av statlig styrning av högskolesektorn i Sverige har under senare år ersatts av ökat självstyre för landets universitet och högskolor. Styrelserna har fått - och kommer att få en allt viktigare strategisk roll.

Och mer är på gång: Dan Brändströms resursutredning föreslår att statens pengar i framtiden ska kopplas till kvalitet. Daniel Tarschys ska utreda hur universitet och högskolor rent organisatoriskt ska få en mer autonom ställning - m m.

Det ökade självstyret måste förstås balanseras med gemensamma regler för t ex antagning, dimensionering m m.

Studenter och forskare har berättigade krav på jämförbarhet och rättssäkerhet som måste tillgodoses. Riktigt hur balansen ska se ut måste diskuteras öppet. Det är en angelägenhet för oss alla.

Själv tycker jag emellertid att svenska studenter redan nu borde utnyttja en kvalitetshöjande möjlighet som min generation bara kunde drömma om och kämpa oss till: att studera i ett annat europeiskt land.

Varför utnyttjar så få den möjligheten?

Förhoppningsvis kommer Bolognaprocessen så småningom leda till att fler i framtiden väljer att bygga på sin grundexamen och t ex läsa en masterexamen vid ett annat europeiskt universitet.

Att lära sig ett annat europeiskt språk och få vänner från andra länder är otroligt roligt - ge er iväg från Sverige ett tag, alla unga...