Biografi

Meritförteckning

Utbildning

1972/73 Denver High School, Denver, Colorado, USA
1975 Gymnasieexamen, samhällsvetenskaplig linje, Katedralskolan, Uppsala
1976 Cours de civilisation française, Université de Sorbonne, Paris
1982 Fil kand examen, Uppsala universitet (ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi)
1984 Journalisthögskola, Stockholm

Arbete

1978-79 Utbildningsrådets ordförande, Uppsala Studentkår
1979-80 Vice ordförande, Uppsala Studentkår
1980-82 Reportervikarie Västerbottens-Kuriren, Eskilstuna-Kuriren m fl tidningar
1984-95 Sveriges Radio. Arbete som allmänreporter, politisk reporter, programledare, vikarierande korrespondent i Paris, vikarierande korrespondent i New York m m.
1995-99 Frilansande journalist med uppdrag för bl a Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Upsala Nya Tidning, Moderna Tider m fl tidningar. Bosatt i Luxemburg.
1999-2000 Svenska Dagbladet. Chef för avdelningen Politik/EU
2000-2001 Sveriges Radio. Programledare för programmet ”Studio Europa”
2001-2002 Sveriges Radio. Chef för Studio Ett
2002-2005 Sveriges Radio. Projektledare bl a för SR:s programverksamhet inför folkomröstningen om euron 2003 samt inför Europaparlamentsvalet 2004
2005- 2006 Kanslichef, Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier

2006 - 2009 Egen verksamhet som journalist, skribent, föreläsare och moderator

2009- Ledarskribent, Dagens Nyheter.

Publikationer

1982 – 2009 Ett stort antal artiklar i bl.a. ovan nämnda samt andra tidningar och tidskrifter

2005 ”Européerna. Arvet efter EU:s pionjärer.” Atlantis.

2006 "The limits of tolerence". Axess.

2007 "Den uppskjutna EU-visionen". Sieps 2007:3.

2010 "Persson. Sveriges statsministrar under 100 år".
Albert Bonniers förlag.

Utmärkelser

1994 Stora Ekopriset
2003 Stora Ekopriset
2004 Advokatsamfundets stora journalistpris